Werkplek

De werkplek van een kapper moet aan diverse eisen voldoen. Deze eisen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

 • Temperatuur 
 • Ventilatie 
 • Verlichting

Tevens moet de kapsalon, bij heropening ten tijden van het Covid-19 virus, voldoen aan de bepalingen van het hygiëne-protocol. 


Hygiëne-protocol

Klik op onderstaande buttons om de protocollen te lezen voor ondernemers/werkgevers en werknemers in de kappersbranche.

Protocol ondernemers

Protocol werknemers


Temperatuur

Het kan ’s zomers warm worden in de kapsalon. Maar in het Arbobesluit (artikel 6.1) staat dat de temperatuur op de werkplek niet schadelijk mag zijn voor je gezondheid. Wettelijke regels zijn er niet, wél richtlijnen. Als het kwik boven de 25 graden komt, moet de werkgever extra maatregelen nemen:

 • (Mobiele) airconditioning zonder hinderlijke luchtstroom in de salon of in de lunchruimte. 
 • Ventilatie om warme lucht af te voeren. 
 • LED-verlichting (geeft minder warmte af) in plaats van gloeilampen. 
 • Zonwering, bij voorkeur aan de buitenkant. 
 • Platte daken nat houden. 
 • Een tropenrooster, verkorte werktijden en/of extra pauzes. 
 • Luchtige droge kleding, liefst van katoen.
 • Veel drinken (geen alcohol).
 • Het zoutgehalte in het lichaam op peil houden.


Ventilatie

Frisse lucht is een schone zaak. Volgens het Arbobesluit (artikel 6.2) moet de luchtkwaliteit op je werkplek voldoen aan de volgende eisen:

 • Er is voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig. 
 • Luchtverversing met een ventilator of langs natuurlijke weg, mits er geen hinderlijke tocht ontstaat. 
 • Voldoende ventilatie (kubieke meters lucht per uur), waarbij verse lucht van buiten wordt aangevoerd en verontreinigde lucht naar buiten wordt afgevoerd. Hoe reken je dat uit? Als norm geldt de grootste uitkomst van een van de drie volgende rekensommen:
  aantal stoelen in de salon x 43
  aantal vierkante meters vloeroppervlak x 7
          aantal personen in de salon (klanten en personeel) x 31


Verlichting

Artikel 6.3 van het Arbobesluit zegt dat werkgevers moeten zorgen voor goede verlichting op het werk. Wat verstaan we daar precies onder?

 • Je moet in standaard daglicht kunnen werken. Dit is het geval als de gezamenlijke oppervlakte van de lichtopening minimaal 5% van het vloeroppervlak van de kapsalon is. 
 • Ruimtes waarin minder dan 2 uur per dag wordt gewerkt, hoeven geen daglichtopeningen te hebben. 
 • Voor kapsalons in een winkelcentrum geldt dat er geen daglicht hoeft te zijn. 
 • Extra verlichting kan ervoor zorgen dat je in standaard daglicht kan werken. Het gaat dan om lampen met een lichttemperatuur tussen 5.000 en 6.000 Kelvin of lampen met minimaal 400 Lux/Lumen (komt overeen met 400 Lumen per vierkante meter). 
 • Rechtstreeks zonlicht moet voldoende worden geweerd. 
 • Vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, moeten adequate noodverlichting hebben (artikel 3.7 uit het Arbobesluit).

 Met de Healthy Hairdresser checklist kun je zelf controleren of jouw salon voldoet aan de Arbo-regeling.

Checklist algemeen