TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Ik ben een ZZP'er en word gepest


Wat is pesten?

Pesten kent veel verschillende vormen, zoals:

 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
 • vervelende opmerkingen maken
 • grapjes maken ten koste van een ander
 • beledigen of schelden
 • negeren of sociaal isoleren
 • gebaren maken
 • openlijk terechtwijzen
 • roddelen
 • beschadigen van eigendommen

Word je gepest?

Onderneem dan de volgende stappen:

 • maak duidelijk dat je pestgedrag niet accepteert
 • kijk of er ook anderen zijn die worden gepest; samen sta je sterker
 • zoek hulp bij de huisarts