TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Hoe zit het met werkdruk als werkgever?


Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben:

 • een te grote hoeveelheid werk
 • een hoog werktempo
 • tijdsdruk
 • geen of onvoldoende inspraak op werktijden
 • te weinig kennis en vaardigheden
 • niet-functionerende apparatuur
 • onvoldoende voorraad of te late leveringen
 • te zware verantwoordelijkheden
 • onduidelijke taakomschrijving
 • veeleisende klanten
 • te weinig (invloed op) pauzes/vakantie

Niet altijd is werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk. Bijvoorbeeld als een werknemer:

 • het moeilijk vindt om nee te zeggen tegen werk.
 • erg perfectionistisch is.
 • problemen thuis heeft die veel aandacht opeisen.

Gevolgen werkdruk
Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische en fysieke klachten.

Psychische klachten zijn o.a.:

 • slapeloosheid
 • somber/neerslachtig
 • angstig/onzeker
 • gebrek aan concentratie

Fysieke klachten zijn o.a.:

 • verhoogde bloeddruk
 • hart- en vaatziekten
 • hoofdpijn
 • duizeligheid

De Checklist Werkdruk Kappersbranche van ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen is een hulpmiddel om te zien of er werkdrukproblemen zijn en welke oplossingen er zijn. De checklist is o.a. te vinden op de websites van deze organisaties.
Het is de taak van de werkgever om met maatregelen de werkdruk op het werk tegen te gaan:

 • maak werkdruk bespreekbaar, bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda te zetten van voortgang- en functioneringsgesprekken
 • gebruik regelmatig de Checklist Werkdruk Kappersbranche
 • bied werknemers de mogelijkheid om zelf met oplossingen te komen
 • betrek werknemers tijdig bij belangrijke veranderingen
 • schakel eventueel een professionele ondersteuner in, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker

Checklist Werkdruk