TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Seksuele intimidatie ZZP'er


Vormen van seksuele intimidatie:

We onderscheiden 3 verschillende vormen van seksuele intimidatie: verbaal, non-verbaal en fysiek.

 Verbale seksuele intimidatie:

 • De klant maakt seksueel getinte opmerkingen of stuurt bijvoorbeeld seksueel getinte sms’jes.
 • De klant stelt intieme vragen over je privéleven.
 • De klant doet een voorstel voor een afspraakje met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben.

 Non-verbale seksuele intimidatie:

 • De klant staart je steeds langdurig aan
 • De klant toont seksueel getinte afbeeldingen (in de kamer of via internet)
 • De klant maakt seksueel gerichte gebaren

 Fysieke seksuele intimidatie:

 • De klant pakt je vast, legt de arm om je schouder of knijpt
 • De klant probeert je te zoenen
 • De klant verspert bewust de doorgang
 • Aanranding
 • Verkrachting

Seksuele intimidatie hoeft dus niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen vervelend of bedreigend overkomen en je waardigheid aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe jij als ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook lijkt, voor jou kan die ernstige gevolgen hebben.

Gevolgen seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op je gezondheid. 

Veelvoorkomende klachten zijn:

 • slapeloosheid
 • concentratiestoornissen
 • gebrek aan initiatief
 • angst
 • agressie
 • stress of algehele gespannenheid

Ook fysieke klachten kunnen ontstaan, zoals:

 • rug-, nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • maagklachten
 • eetstoornissen

 Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie?

Neem zoveel mogelijk maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te gaan:

 • Geef duidelijk aan dat je niet gediend bent van het gedrag van degene die jou lastigvalt.
 • Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk is te trekken. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter. Jij zelf bepaalt uiteindelijk de grens.
 • Houd schriftelijk bij wat er gebeurt.
 • Achterhaal of anderen er ook last van hebben. Samen sta je sterker.
 • Bespreek de situatie met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld de huisarts, iemand van de vereniging waarbij je bent aangesloten, of iemand van Bureau Slachtofferhulp.