TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Op mijn werk is sprake van seksuele intimidatie


Verbaal, non-verbaal en fysiek
We onderscheiden 3 verschillende vormen van seksuele intimidatie: verbaal, non-verbaal en fysiek.

Verbale seksuele intimidatie:

 • je collega maakt seksueel getinte opmerkingen of sturen van seksueel getinte sms’jes/briefjes
 • je collega stelt intieme vragen over je privéleven
 • je collega doet een voorstel voor een afspraakje met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben

Non-verbale seksuele intimidatie:

 • je collega staart je steeds langdurig aan
 • je collega toont seksueel getinte afbeeldingen (in de werkkamer of via internet of intranet)
 • je collega maakt seksueel gerichte gebaren

Fysieke seksuele intimidatie:

 • je collega pakt je vast, legt de arm om je schouder, knijpt
 • je collega probeert je te zoenen
 • je collega verspert bewust de doorgang
 • aanranding
 • verkrachting 

Seksuele intimidatie hoeft dus niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen vervelend of bedreigend overkomen en je waardigheid aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe jij als ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook lijkt, voor jou kan die ernstige gevolgen hebben.

Gevolgen seksuele intimidatie op het werk
Seksuele intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op je gezondheid.  

Veelvoorkomende klachten zijn:

 • slapeloosheid
 • concentratiestoornissen
 • gebrek aan initiatief
 • angst
 • agressie
 • stress of algehele gespannenheid

Ook fysieke klachten kunnen ontstaan, zoals:

 • rug-, nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • maagklachten
 • eetstoornissen

Wat kan je werkgever doen tegen seksuele intimidatie?
Werkgevers moeten maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

 • Werknemers duidelijk te laten weten dat seksuele intimidatie niet wordt geaccepteerd.
 • Een reglement op te stellen waarin duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op een overtreding.
 • Daders aan te spreken op hun gedrag.
 • Werknemers de gelegenheid te bieden om zo nodig te praten met een vertrouwenspersoon als ze ergens mee zitten. Deze vertrouwenspersoon moet dan wel bekendgemaakt zijn. Dit kan eventueel een persoon zijn van een externe organisatie, zoals een arbodienst, een re-integratiebureau of een zzp’er. Als werknemer moet je hierover geïnformeerd worden.

Let op: niet alleen collega’s binnen het bedrijf kunnen zich schuldig maken aan seksuele intimidatie. Ook de klanten. Het is van belang dat jij als werknemer ook hiertegen wordt beschermd.

 Wat kan je als werknemer doen tegen seksuele intimidatie?

 • Geef duidelijk aan dat je niet gediend bent van het gedrag van degene die jou lastigvalt.
 • Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam, waardoor een grens soms moeilijk is te trekken. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe beter. Jij zelf bepaalt uiteindelijk de grens.
 • Houd schriftelijk bij wat er gebeurt.
 • Achterhaal of anderen er ook last van hebben. Samen sta je sterker.
 • Bespreek de situatie met iemand die je vertrouwt. Dat kan een vertrouwenspersoon of een goede collega zijn binnen het bedrijf of iemand buiten het bedrijf (bedrijfsarts, huisarts, vakbondsvertegenwoordiger of iemand van Bureau Slachtofferhulp).
 • Als ongewenste intimiteiten niet ophouden, kan je een klacht indienen bij je werkgever.