TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

In mijn salon wordt er gepest


Er zijn verschillende vormen van pesten zoals:

 • Kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
 • Vervelende opmerkingen maken
 • Grapjes maken ten koste van een ander
 • Beledigen of schelden
 • Negeren of sociaal isoleren
 • Gebaren maken
 • Openlijk terechtwijzen
 • Roddelen
 • Beschadigen van eigendommen

Maatregelen tegen pesten

Werkgevers zijn verplicht tot maatregelen om pesten tegen te gaan:

 • Laat werknemers duidelijk weten dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd.
 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten en stel zo nodig een vertrouwenspersoon aan.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.

 Zie je dat iemand op de werkvloer wordt gepest? Doe dan het volgende:

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag.
 • Beloon de dader niet voor zijn gedrag door mee te lachen.
 • Benadruk de positieve kant van het slachtoffer.
 • Zoek medestanders onder de collega’s.