TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

In mijn salon is sprake van seksuele intimidatie


Verbaal, non-verbaal en fysiek
We onderscheiden 3 verschillende vormen van seksuele intimidatie: verbaal, non-verbaal en fysiek.
Verbale seksuele intimidatie:

 • iemand maakt seksueel getinte opmerkingen of stuurt seksueel getinte sms’jes/briefjes.
 • iemand stelt intieme vragen over het privéleven van een collega.
 • iemand doet een voorstel voor een afspraakje met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben.

 

Non-verbale seksuele intimidatie:

 •  iemand staart een collega steeds langdurig aan
 • iemand toont seksueel getinte afbeeldingen (in de werkkamer of via internet of intranet)
 • iemand maakt seksueel gerichte gebaren.

 

Fysieke seksuele intimidatie:

 • iemand pakt een collega vast, legt de arm om de schouder, knijpt
 • iemand probeert een collega te zoenen
 • iemand verspert bewust de doorgang
 • aanranding
 • verkrachting.

 

Seksuele intimidatie hoeft dus niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen vervelend of bedreigend overkomen en je waardigheid aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe jij als ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook lijkt, voor jou kan die ernstige gevolgen hebben.

 

Gevolgen seksuele intimidatie op het werk
Seksuele intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op iemands gezondheid.  
Veelvoorkomende klachten zijn:

 • slapeloosheid
 • concentratiestoornissen
 • gebrek aan initiatief
 • angst
 • agressie
 • stress of algehele gespannenheid.
 •  

Ook fysieke klachten kunnen ontstaan, zoals:

 • rug-, nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • maagklachten
 • eetstoornissen.

 

Wat kan een werkgever doen tegen seksuele intimidatie?
Werkgevers moeten maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te gaan:

 •  Laat werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie niet wordt geaccepteerd.
 • Stel een reglement op waarin duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op een overtreding.
 • Spreek daders aan op hun gedrag.
 • Bied werknemers de gelegenheid om zo nodig te praten met een vertrouwenspersoon als ze ergens mee zitten. Het kan eventueel een persoon zijn van een externe organisatie, zoals een arbodienst, een re-integratiebureau of een zzp’er. Je moet hierover werknemers goed informeren.

Let op: niet alleen collega’s binnen het bedrijf kunnen zich schuldig maken aan seksuele intimidatie. Ook de klanten. Het is van belang dat een werknemer ook hiertegen beschermt.