TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Ik of een collega word(t) gepest


Wat is pesten?

Pesten kan voorkomen in veel verschillende vormen:

 • Kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
 • Vervelende opmerkingen maken
 • Grapjes maken ten koste van een ander
 • Beledigen of schelden
 • Negeren of sociaal isoleren
 • Gebaren maken
 • Openlijk terechtwijzen.
 • Roddelen
 • Beschadigen van eigendommen

Maatregelen tegen pesten

Werkgevers zijn verplicht tot maatregelen om pesten tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

 • Werknemers duidelijk te laten weten dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd.
 • Werknemers het gevoel te geven dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten en zo nodig een vertrouwenspersoon aanstellen.
 • Zelf het goede voorbeeld te geven.

Word je gepest? Onderneem dan de volgende stappen:

 • Maak duidelijk dat je pestgedrag niet accepteert
 • Kijk of meer collega’s worden gepest; samen sta je sterker
 • Meld pestgedrag altijd bij je leidinggevende
 • Zoek hulp bij de huisarts of arbo-arts

Zie je dat een collega wordt gepest? Doe dan het volgende:

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag
 • Beloon de dader niet voor zijn gedrag door mee te lachen
 • Benadruk de positieve kant van het slachtoffer
 • Zoek medestanders onder de collega’s