TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Wat moet ik doen als er wordt gediscrimineerd?


Is er sprake van discriminatie? Doe dan het volgende:

  • Laat werknemers duidelijk dat discriminatie niet wordt geaccepteerd.
  • Spreek daders aan op hun gedrag.
  • Bespreek discriminatie in het teamoverleg en in functioneringsgesprekken.
  • Noteer klachten en bespreek deze in het teamoverleg.
  • Geef werknemers het gevoel dat ze jou kunnen praten als ze ergens mee zitten.
  • Stel zo nodig een vertrouwenspersoon aan en informeer de medewerkers  hierover.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Maak geen onderscheid in het bedrijf en handel daar ook naar bij sollicitaties.
  • Zorg ervoor dat het personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij is.