Pesten

Pesten op het werk is een steeds terugkerende vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen om iemand fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Dit kan op meerdere manieren: direct (in de salon) of indirect (bijvoorbeeld via sociale media).

Vormen van pesten:

 • Kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
 • Vervelende opmerkingen maken 
 • Grapjes maken ten koste van een ander
 • Beledigen of schelden
 • Negeren of sociaal isoleren
 • Gebaren maken
 • Openlijk terechtwijzen
 • Roddelen
 • Beschadigen van eigendommen

Word je gepest?

Onderneem dan de volgende stappen:

 • Maak duidelijk dat je pestgedrag niet accepteert.
 • Kijk of er ook anderen zijn die worden gepest; samen sta je sterker.
 • Zoek hulp bij de huisarts.