TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Werkdruk - veilig werken in de kappersbranche


Wat is werkdruk?

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Wanneer de balans tussen wat je moet en wat je aan kunt verstoord raakt, spreek je van werkdruk. Werkdruk treedt bijvoorbeeld op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af krijgt of als je niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen. Werkdruk kan de volgende oorzaken hebben:

 • een te grote hoeveelheid werk
 • een hoog werktempo
 • tijdsdruk
 • geen of onvoldoende inspraak op werktijden
 • te weinig kennis en vaardigheden
 • niet-functionerende apparatuur
 • onvoldoende voorraad of te late leveringen
 • te zware verantwoordelijkheden
 • onduidelijke taakomschrijving
 • veeleisende klanten
 • te weinig (invloed op) pauzes/vakantie Niet altijd is werk de directe oorzaak.

Ook je persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk. Bijvoorbeeld als:

 • je het moeilijk vindt om nee te zeggen tegen werk
 • je erg perfectionistisch bent
 • problemen thuis hebt die veel aandacht opeisen

Wat zijn de gevolgen van werkdruk? Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische en fysieke klachten. Psychische klachten zijn o.a.:

 • slapeloosheid
 • somber/neerslachtig
 • angstig/onzeker

Gebrek aan concentratie Fysieke klachten zijn o.a.:

 • verhoogde bloeddruk
 • hart- en vaatziekten
 • hoofdpijn
 • duizeligheid

De Checklist Werkdruk Kappersbranche van ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen is een hulpmiddel om te zien of er werkdrukproblemen zijn en welke oplossingen er zijn. De checklist is o.a. te vinden op de websites van deze organisaties. Het is de taak van je werkgever om met maatregelen de werkdruk op het werk tegen te gaan. Daartoe behoren:

 • Het bespreekbaar maken van werkdruk, bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda te zetten van voortgang- en functioneringsgesprekken.
 • Het regelmatig gebruiken van de Checklist Werkdruk Kappersbranche.
 • Werknemers de mogelijkheid bieden om zelf met oplossingen te komen.
 • Werknemers tijdig betrekken bij belangrijke veranderingen.
 • Het eventueel inschakelen van een professionele ondersteuner, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker.

Checklist Werkdruk