Voorlichting voor veilig en gezond werken

De werkgever moet de werknemer informeren en voorlichten over de wet- en regelgeving op gebied van veilig en gezond werken. Dit houdt in waar je de informatie kunt vinden en hoe je dit toe moet passen in de praktijk. Dat geldt ook voor de risico’s van het verkeerd in het praktijk brengen van maatregelen.

Naast www.healthyhairdresser.nl is er ook informatie te vinden via de volgende kanalen:

  • de website van het brancheplatform (www.brancheplatformkappers.nl)
  • de werkgeversvereniging ANKO (www.anko.nl) 
  • FNV MOOI (www.fnvmooi.nl) 
  • CNV Vakmensen (www.cnvvakmensen.nl) 
  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.rijksoverheid.nl) 

Vervolgens moet je de beschikbare hulpmiddelen gebruiken om gezond te kunnen werken.

Checklist algemeen