TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Pesten - veilig werken in de kappersbranche


Pesten, wat en hoe

Pesten op het werk is een steeds terugkerende vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen om iemand fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Dit kan op meerdere manieren: direct (in de salon) of indirect (bijvoorbeeld via sociale media). Vormen van pesten:

 • Kritiek uiten op iemands persoonlijke leven
 • Vervelende opmerkingen maken 
 • Grapjes maken ten koste van een ander
 • Beledigen of schelden
 • Negeren of sociaal isoleren
 • Gebaren maken
 • Openlijk terechtwijzen
 • Roddelen
 • Beschadigen van eigendommen


Wat doe je tegen pesten?

Gepest worden wil niemand en hier kunnen meerdere mensen aan bijdragen. Lees hieronder wat jij kunt doen:


Werkgevers zijn verplicht tot maatregelen om pesten tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

 • Werknemers duidelijk te laten weten dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd
 • Werknemers het gevoel te geven dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten en zo nodig een vertrouwenspersoon aanstellen
 • Zelf het goede voorbeeld te geven


Word je gepest? Onderneem dan de volgende stappen:

 • Maak duidelijk dat je pestgedrag niet accepteert
 • Kijk of meer collega’s worden gepest; samen sta je sterker
 • Meld pestgedrag altijd bij je leidinggevende
 • Zoek hulp bij de huisarts of arbo-arts


Zie je dat een collega wordt gepest? Doe dan het volgende:

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag
 • Beloon de dader niet voor zijn gedrag door mee te lachen
 • Benadruk de positieve kant van het slachtoffer
 • Zoek medestanders onder de collega’s

Checklist algemeen


Psychosociale arbeidsbelasting

Hoe ga je om met pesten, discriminatie op de werkvloer en een te hoge werkdruk? In onze webinar vertellen wij jou alles over psychosociale arbeidsklachten. Hoe ga jij om teveel stress, te hoge werkdruk of met pesten, intimidatie en discriminatie op de werkvloer? En belangrijk, hoe kan je dit voorkomen? Bekijk hieronder onze webinar terug.