TERUG NAAR HET OVERZICHT

Werksfeer

Discriminatie in de kappersbranche


Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

  • Werknemers duidelijk te laten weten dat discriminatie niet geaccepteerd wordt.
  • Daders aan te spreken op hun gedrag.
  • Discriminatie te bespreken in het teamoverleg en in functioneringsgesprekken.
  • Klachten te noteren en deze bespreken in het teamoverleg.
  • Werknemers het gevoel te geven dat ze met hun werkgever kunnen praten als ze ergens mee zitten.
  • Zo nodig een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat werknemers over deze persoon worden ge├»nformeerd. - Zelf het goede voorbeeld te geven. Geen onderscheid in het bedrijf te maken en daar ook naar te handelen bij sollicitaties.
  • Ervoor te zorgen dat het personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij is.

 

Checklist algemeen


Psychosociale arbeidsbelasting

Hoe ga je om met pesten, discriminatie op de werkvloer en een te hoge werkdruk? In onze webinar vertellen wij jou alles over psychosociale arbeidsklachten. Hoe ga jij om teveel stress, te hoge werkdruk of met pesten, intimidatie en discriminatie op de werkvloer? En belangrijk, hoe kan je dit voorkomen? Bekijk hieronder onze webinar terug.