TERUG NAAR HET OVERZICHT

Producten

Bereiden van producten - veilig werken in de kappersbranche


Bereiden van producten

Voorkom aandoeningen aan huid of luchtwegen bij het mengen en bereiden van producten. Maak gebruik van een productbereidingsruimte. Deze ruimte moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De wanden zijn tenminste 175 cm hoog aan minimaal 3 zijden. Als er gerichte afzuiging in de ruimte aanwezig is, mogen de wanden lager zijn dan 175 cm. 
  • De scheidingswanden aan beide zijkanten van de werkruimte zijn dieper dan de diepte van het werkblad.
  • De werkvlakken zijn vlak en glad. Ze zijn goed reinigbaar en niet poreus.
  • De wastafel is makkelijk toegankelijk en heeft stromend water. Deze is alleen bedoeld voor werkzaamheden in de productiebereidingsruimte. Hier kan je ook de handen reinigen en verzorgen.
  • Het is verboden om in de productiebereidingsruimte te roken en eten/drinken te bewaren of te nuttigen.

Kan dit niet, dan geldt het volgende alternatief. Maak de producten in een geventileerde ruimte klaar en gebruik daarbij stromend water. Je kan dat bijvoorbeeld doen in de badkamer. Je mag dan in deze ruimte geen voedingsmiddelen bewaren, bereiden of nuttigen.