Wat is de arbowet kapsalon?

Medewerkers in de kappersbranche hebben natuurlijk recht op een veilige en gezonde werkplek. De regels die hiervoor zijn opgesteld staan genoteerd in de arbowet van kappers. De arbowet moet voorkomen dat kappers onnodig blootgesteld worden aan schadelijke stoffen en gezondheidsrisico’s. Kappers kunnen zo meer voldoening uit hun werkzaamheden halen en de werkstress en ziekteverzuim wordt hierdoor flink verlaagd. Een aantal belangrijke regels uit de arbowet kapsalon hebben wij voor je op een rijtje gezet.

Allergene belasting volgens de arbowet kapsalon.

Kappers werken veel met chemische stoffen en water. Door langdurig te werken met deze stoffen kunnen er nu of in de toekomst problemen ontstaan met de gezondheid. Huidaandoeningen als kapperseczeem kunnen hierdoor ontstaan. In de arbowet kapsalon zijn dan ook regels opgesteld om de belasting zo laag mogelijk te houden. Er moet bijvoorbeeld een werkplek zijn met stromend water. Bij de werkplek moeten altijd de juiste handschoenen aanwezig zijn. Kappers mogen ook niet langer dan 30 minuten per uur nat werk uitvoeren volgens de arbowet kapsalon. Met nat werk wordt o.a. bedoeld het wassen, uitspoelen en knippen van nat haar.

Fysieke belasting volgens de arbowet kapsalon.

Het is belangrijk dat de werkplek veilig wordt ingericht om de fysieke belasting te voorkomen. Als de werkplek niet goed is ingericht, dan kunnen kappers last krijgen van rug, nek, schouder, ledematen, gewrichten en spieren. Ziekteverzuim kan hierdoor ontstaan en dit is de reden dat er een aantal maatregelen zijn opgenomen in de arbowet kapsalon. Er moet bijvoorbeeld altijd in de juiste houding gewerkt worden. Daarnaast moeten taken regelmatig afgewisseld worden en mag je niet de hele dag knippen. Je moet bijvoorbeeld ook klanten verwelkomen en nazorg bieden. Na circa twee uur werken heb je tevens recht op 10 minuten pauze.

Mentale belasting volgens arbowet kapsalon.

In de arbowet kapsalon zijn ook mentale maatregelen opgenomen. De werkdruk mag bijvoorbeeld nooit te hoog zijn. Als je als kapper het gevoel hebt dat de werkdruk wel te hoog is, dan is dit altijd bespreekbaar met de werkgever. Daarnaast is agressie en intimidatie natuurlijk nooit toegestaan op de werkvloer. O.a. pesten moet altijd voorkomen worden door de werkgever.