Hoe groot moet de werkruimte aan de achterkant van de kappersstoel zijn?

In de laatste 3 maanden van je zwangerschap mag je op je werk niet meer dan 1 keer per uur bukken, hurken of knielen.

Een kappersfiets is handig maar niet verplicht.

Welke sieraden mag je dragen tijdens het werk?

Welke permanentvloeistof is het veiligste voor je gezondheid?