Vraag 1/10

Kinderen tussen de 115 en 160 centimeter moeten worden geknipt:

Vraag 7/10

Van welk materiaal moeten de handschoenen zijn gemaakt, die worden gebruikt bij het wassen?

Vraag 8/10

Welke permanentvloeistof is het veiligste voor je gezondheid?

Vraag 9/10

In de laatste 3 maanden van je zwangerschap mag je op je werk niet meer dan 1 keer per uur bukken, hurken of knielen.

Vraag 10/10

De werkgever moet het loon doorbetalen als je onder werktijd kolft of borstvoeding geeft.