Discriminatie

Discriminatie betekent dat mensen verschillend worden behandeld op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

  • Werknemers duidelijk te laten weten dat discriminatie niet geaccepteerd wordt.
  • Daders aan te spreken op hun gedrag.
  • Discriminatie te bespreken in het teamoverleg en in functioneringsgesprekken.
  • Klachten te noteren en deze bespreken in het teamoverleg.
  • Werknemers het gevoel te geven dat ze met hun werkgever kunnen praten als ze ergens mee zitten.
  • Zo nodig een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat werknemers over deze persoon worden geïnformeerd. - Zelf het goede voorbeeld te geven. Geen onderscheid in het bedrijf te maken en daar ook naar te handelen bij sollicitaties.
  • Ervoor te zorgen dat het personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij is.

 

Checklist algemeen

Heb je toch nog vragen?

Vraag het direct!

 

 

Neem contact op!

 

Gezond Werken Regels

Gezond Werken Regels