#MeToo op je werk?

Door #MeToo is de laatste tijd veel aandacht voor seksuele intimidatie. Uiteraard kan dit, helaas, ook op de werkvloer plaatsvinden, wat de filmindustrie in Hollywood maar al te duidelijk maakte. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Daarom gaat deze blog over het herkennen, voorkomen en verhelpen van seksuele intimidatie op de (kappers)werkvloer. 

 

Wat zijn de gevolgen van seksuele intimidatie?

Voordat we ingaan op het voorkomen en verhelpen van seksuele intimidatie, is het belangrijk om door te hebben hoe ernstig seksuele intimidatie kan zijn. Het kan namelijk negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van iemand.

Psychische klachten:

 • Slapeloosheid;
 • Concentratiestoornissen;
 • Minder initiatief nemen/passief worden;
 • Angst;
 • Agressie;
 • Stress en gespannenheid.

 

Fysieke klachten:

 • Rug-, nek- en schouderklachten;
 • Hoofdpijn;
 • Buikpijn;
 • Maagklachten;
 • Eetstoornissen.

 

Op de lange termijn, of als een incident heftig is geweest, kunnen de klachten chronisch worden of zelfs leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Kenmerken hiervan zijn geheugenverlies, nachtmerries, vermijdingsgedrag, concentratieverlies en flashbacks.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor het werk, bijvoorbeeld verhoogd ziekteverzuim, afname van arbeidstevredenheid en van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag en verhoogde kans op ongevallen. 

 

Wat is seksuele intimidatie?

Het is een breed onderwerp, maar het is vooral ongewenst gedrag op seksueel gebied. Bij iemand overschrijdt het dan zijn of haar grens en dus wordt het gedrag als boosaardig, kwetsend of bedreigend beschouwd. Het gaat er dus om hoe de ontvanger het ervaart. Terwijl iets voor de één onschuldig kan lijken, kan het voor de ander al over de grens zijn. Let dus goed op de signalen die de ander afgeeft. Er zijn drie verschillende vormen van seksuele intimidatie:

 

 1. Verbale seksuele intimidatie
  Het gaat hierbij om ongewenste opmerkingen en gebruik van woorden. Voorbeelden zijn:
  • Seksueel getinte opmerkingen of berichtjes;
  • Intieme vragen over iemands privéleven;
  • Voorstellen om af te spreken met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben.


 2. Non-verbale seksuele intimidatie
  Hieronder valt lichaamstaal en het maken van gebaren. Voorbeelden zijn:
  • Langdurig aanstaren;
  • Het tonen of sturen van seksueel getinte afbeeldingen;
  • Het maken van seksueel gerichte gebaren.


 3. Fysieke seksuele intimidatie
  Hier gaat het om aanrakingen en gebruik van het lichaam. Voorbeelden zijn:
  • Vastpakken, knijpen en arm om de schouder leggen;
  • Proberen om te zoenen;
  • Het bewust versperren van een doorgang;
  • Aanranding;
  • Verkrachting.

 

 

Hoe voorkom je seksuele intimidatie?

Om alle negatieve gevolgen te vermijden en een fijne werksfeer te behouden, is het nodig dat zowel werkgever als werknemer zich inzetten tegen seksuele intimidatie. 

 • Geef het aan wanneer gedrag van iemand over de grens gaat;
 • Maak een regelement waarin duidelijk staat wat de maatregelen zijn wanneer iemand zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie;
 • Houd de gebeurtenissen schriftelijk bij;
 • Achterhaal of anderen er ook last van hebben: samen sta je sterk;
 • Bespreek de situatie met een vertrouwenspersoon, dit kan ook iemand zijn buiten het bedrijf;
 • Dien eventueel een klacht in bij de werkgever of doe aangifte bij de politie als het echt ernstig is. 

 

Let op: seksuele intimidatie kan op allerlei niveaus voorkomen. Niet alleen werknemers onderling, maar ook tussen werkgevers en tussen werkgever en werknemer kan seksuele intimidatie plaatsvinden. En ook klanten kunnen een rol spelen. Daarnaast ligt de grens voor niemand even hoog, dus communiceer duidelijk zodat onbedoelde intimidatie snel opgelost kan worden.

 

Voor meer informatie over seksuele intimidatie en wat de (arbo)wet hierover zegt, kun je kijken op deze websites: Arbeidsrechter en Arboportaal
Ook kun je in de arbocatalogus testen op onze website of jij lekker in je vel zit. Download die voor werknemers hier.

Benieuwd of jij veilig werkt?
Doe de zelftest