Arbeidsinspectie SZW controleert kapsalons op RI&E 

Op dit moment voert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot eind 2016 onderzoek uit naar het gebruik van de RI&E in kapsalons. Kappers worden telefonisch benaderd met de vraag of zij een RI&E in hun kapsalon hebben liggen en of zij deze ingevuld willen opsturen naar de Inspectie SZW. Het is dus belangrijk dat je als kapsalon de RI&E hebt uitgevoerd, ingevuld en het plan van aanpak met verbeterpunten klaar hebt liggen of digitaal beschikbaar hebt.  Met dit onderzoek hoopt SZW inzichtelijk te krijgen hoe kappers op dit moment te werk gaan met de RI&E.

Je kunt op Healthyhairdresser.nl de RI&E downloaden en over een tijdje ook online invullen. Wil je weten wanneer dat kan? Stuur dan een mailtje naar dave@healthyhairdresser.nl met ‘Melding RI&E’.  Zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek! 

Benieuwd of jij veilig werkt?
Doe de zelftest